Sterileisering män

Sterileisering män

En sterilisering (Vasektomi) är ett mindre kirurgiskt ingrepp som innebär ett säkert skydd mot oönskade graviditeter resten av livet. En sterilisering påverkar inte den sexuella förmågan. Det är ett ingrepp som är effektivt till näst intill 100% och som inte påverkar den sexuella förmågan eftersom ingreppet inte påverkar produktion av det manliga könshormonet testosteron.
Det vanligaste är att man använder lokalbedövning, men det går också att få narkos. Läkaren gör sedan ett 1–2 centimeter långt snitt i övre delen av pungen, drar fram sädesledarna och delar dem. Ingreppet gör att spermierna inte kan blandas med sädesvätskan.
Vasektomi sker i lokalbedövning eller under narkos. Operationen tar max 30 minuter. Information om förberedelser inför operationen kommer du att få på konsumtionen.
Efter operationen kan en viss irritation kännas i urinröret och någon gång förekommer blodtillblandning och annan missfärgning av urinen och sperman. Detta är inget tecken på sjukdom.
Tänk på att du är inte steril direkt efter operationen. Cirka tre månader efter operationen tas ett prov för att bekräftar om du är steril. Fram till dess måste du använda annat skydd mot graviditet.
För att få sterilisera sig ska man enligt steriliseringslag vara 25 år. Är man mellan 18 och 25 år kan man söka ett särskilt tillstånd hos Socialstyrelsen.
Ordinarie pris: 16 000 kr 
Nu: 12 000kr
Hos oss är en konsultation alltid gratis och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.