Främmande kropp

Borttagning av främmande kropp efter olycksfall ex. metall, grus, trä osv.
Pris från: 6000kr
Hos oss är en konsultation alltid gratis och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.