GDPR

Beautox kliniken följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, vilken i lag reglerar hanteringen av bland annat de personuppgifter som dokumenteras i samband med ett besök hos oss

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen stärker än mer medborgarens skydd mot otillbörlig användning av personuppgifterna. Detta innebär bland annat att för Beautox kliniken´s kunder att:

 Rättighet att bli informerad om vilka uppgifter som samlas in

 Samtycke ska lämnas innan personuppgifter används

 Insyn i vilka uppgiften som lagrats och hur de används

 Insamlade uppgifter ska sparas i läsbart format

 Uppgifterna ska korrigeras på begäran

 Uppgifter ska kunna begränsas och även invändas mot

 Vid dataintrång ska information om detta ges

För att läsa Dataskyddsförordningen i sin helhet, klicka här

Our letter doesn’t constitute a diagnosis. ESA letter would be the letter from the accredited wellness expert that has been in control of your emotional or mental disorder therapy. An ESA letter for housing does not need to be within a particular timeframe.

Letter is going to be emailed in a PDF file with regular processing. Your ESA letter is going to be respected by airlines, landlords, and so on, but only as long as it’s supported through an actual, state-licensed doctor. There are 3 different kinds of letters for ESA dogs that are all for different purposes and each of them must be issued by a mental health https://getesa.com/ professional.