Öronplastik

Örhängeskador pris fr. 6000kr
Öronsnibbsplastik fr. 12.000 kr
Hos oss är en konsultation alltid gratis. och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.