Blygläppsplastik

Behandling: fr. 39 000 kr
 
Hos oss är en konsultation alltid gratis och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.