Sklerosering

Sklerosering / kärlbehandling är en injektionsbehandling som behandlar ytliga ådernät på benen. Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål in i blodkärlen. Detta irriterar kärlväggarna och får dem att dra ihop sig. När flödet i kärlen upphör kommer ådernäten att försvinna.

Ordinarie pris: 3000kr/behandling
Nu 2300kr

Vill man göra fler/större område kan man behöva köpa en behandling till.

EFTER BEHANDLINGEN
Du rekommenderas att vila från träning i två till tre dagar efter injektionen. Du ska inte exponera den behandlade ytan för sol två veckor efter behandlingstillfället då detta kan orsaka missfärgning av huden.
Större kärl som behandlats kan bli ömmande ett tag efter behandlingen. Använd gärna tryckförband på behandlingsområdet det första dygnet efter behandling och stödstrumpor första veckan efter behandlingen. Ådernäten kan bli mer framträdande direkt efter behandlingen och variera i färg från rött, till blått, sedan brunt för att slutligen blekas bort inom 6-8 veckor.

Det går inte att garantera att alla kärl försvinner och nybildning av ådernät kan uppkomma om du har ärftlighet för det. Hos vissa kan injektionerna behöva upprepas med några års mellanrum även om hållbarheten av behandlingen generellt sett är lång. För bästa resultat bör sklerosering underhållas efter behov hos varje individ.