Ärrkorrektion

Ärrbildning är kroppens sätt att reparera en defekt i huden. Vissa ärr kan korrigeras vilket oftast gör att de syns mindre än tidigare.
Pris beror på område och storlek på ärret. Exakta priset får man på konsultationen.
Hos oss är en konsultation alltid gratis och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.