Hudförändringar

Borttagning hudförändringar:
Födelsemärke
Leverfläck
Nevus
Aterom
Lipom
Fibrom mm.
Borttagning av hudförändring huvud-hals : fr.6000kr (kostnad på 500kr för analys tillkommer)
Borttagning av hudförändring kroppen: fr.5000kr (kostnad på 500kr för analys tillkommer)
Hos oss är en konsultation alltid gratis och utan förbindelser. Ska göras minst 1 vecka innan operationen.