GDPR

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and 420evaluationsonline.com worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

Beautox kliniken följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, vilken i lag reglerar hanteringen av bland annat de personuppgifter som dokumenteras i samband med ett besök hos oss

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med General Data Protection Regulation (GDPR). Den nya lagen stärker än mer medborgarens skydd mot otillbörlig användning av personuppgifterna. Detta innebär bland annat att för Beautox kliniken´s kunder att:

 Rättighet att bli informerad om vilka uppgifter som samlas in

 Samtycke ska lämnas innan personuppgifter används

 Insyn i vilka uppgiften som lagrats och hur de används

 Insamlade uppgifter ska sparas i läsbart format

 Uppgifterna ska korrigeras på begäran

 Uppgifter ska kunna begränsas och även invändas mot

 Vid dataintrång ska information om detta ges

För att läsa Dataskyddsförordningen i sin helhet, klicka här